X-MEN

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - (Tamil [Original Audio] + Telugu + Hindi) - 8GB - 3.9GB - 2.6GB & 1.4GB | HEVC - 1.2GB & 750MB | x264 / XviD - 700MB - 400MB & 200MB]

12 posts in this topic

Poster.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2020-12-09-02h32m39s873.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h35m29s739.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h35m25s970.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h31m54s707.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h33m32s497.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h35m59s869.md.pngvlcsnap-2020-12-09-02h36m52s388.md.pngvlcsnap-2020-12-09-06h06m20s622.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps) + Hindi] - 8GB :
TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tam (Org Aud) + Tel + Hin].mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps) + Hindi] - 3.9GB :
TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tam (Org Aud) + Tel + Hin] - 3.9GB.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1) + Hindi] - 2.6GB :
HDRip - 1080p - [Tam (Org Aud + tel + Hin] - 2.6GB.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu + Hindi] - 1.2GB :
1080p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel + Hin].mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1) + Hindi] - 1.4GB :
HDRip - 720p - [Tam (Org Aud + tel + Hin] - 1.4GB.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu + Hindi] - 700MB :
720p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel + Hin].mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 :
Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Aud.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 :
Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Aud.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 200MB - x264 - MP3:
Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Aud.mkv.torrent

magnet.png

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 :
Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Aud.avi.torrent

magnet.png
torrborder.gif
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps) + Hindi] - 8GB - ESub :
https://sharer.pw/file/v_9uUmrht6N
https://new.gdtot.com/file/17343281499
https://1fichier.com/?yvzqh1g9gvrwjv83klwg
https://userscloud.com/4a2eqqzkwt1i
https://uptobox.com/0ea438uw7zl2
https://multiup.org/download/91c1c5dfea7ac2df4c454356c9c20bb7/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20_%20Hin%5D.mkv
https://mixdrop.co/f/3n6lxqodi3mlgd
https://videobin.co/n5edb6flwcl7
https://mirrorace.org/m/32h7m
https://bayfiles.com/H5Y3G0xfpd
https://gofile.io/?c=U1BIcv
https://pandafiles.com/9mm4rb12bilk/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___Hin_.mkv
https://uplovd.com/34e4H0x6p8

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps) + Hindi] - 3.9GB - ESub :
https://sharer.pw/file/0xOfxxNlADv
https://new.gdtot.com/file/4187651965
https://1fichier.com/?55yi4vvtyg4ggclm45pr
https://userscloud.com/v6xwq2ep9leh
https://uptobox.com/d40qw0e5a178
https://multiup.org/download/12cdfd72e7cedd82d2731b40c1d66d22/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20_%20Hin%5D%20-%203.9GB.mkv
https://vup.to/v/jkb39s3ct12a
https://mixdrop.co/f/7rkx6qzliddk9jp
https://videobin.co/scfl7st7x3zr
https://mirrorace.org/m/1Gmci
https://bayfiles.com/B3N0G5xdp8
https://uploadfiles.pw/fc346a916d4e9cc1
https://gofile.io/?c=c77qBk
https://doodstream.com/d/cu9xfpoozoff
https://pandafiles.com/s31vl3d0kj8z/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___Hin__-_3.9GB.mkv
https://uplovd.com/98N2G1xbpd

Tej I Love You (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1) + Hindi] - 2.6GB - ESub :
https://sharer.pw/file/CSG2TiwmV4L
https://new.gdtot.com/file/2912223098
https://1fichier.com/?cszj5rjtoaq3say9ds8m
https://userscloud.com/wikfhhpy9abo
https://uptobox.com/vn22sdc9dp4w
https://multiup.org/download/a60fc78b29953078c153e7768703a3a4/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%20_%20tel%20_%20Hin%5D%20-%202.6GB.mkv
https://vup.to/v/9t3apy02cfhp
https://mixdrop.co/f/4ndwzoznh8694n
https://videobin.co/k8iujgbvw1go
https://mirr.re/d/3QCM
https://mirrorace.org/m/1Gmbb
https://bayfiles.com/Jd82G6xep8
https://uploadfiles.pw/d54d02bd2db615d1
https://gofile.io/?c=ANve0f
https://pandafiles.com/zt51bus9224y/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__HDRip_-_1080p_-__Tam___40_Org_Aud___tel___Hin__-_2.6GB.mkv
https://uplovd.com/J299G4xfp0

Tej I Love You (2020) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu + Hindi] - 1.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/641T_LLvqhP
https://new.gdtot.com/file/1279000292
https://1fichier.com/?otnmec0hv0a2pmpum56h
https://filerio.in/58gf75jy4jw9
https://userscloud.com/hstnh8jhjy4w
https://uptobox.com/74j3y111kkh8
https://multiup.org/download/b070266471dd9641ddb60b2920816e3d/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20_%20Hin%5D.mkv
https://dl.indishare.cc/shjxzbaf5e0d
https://vup.to/v/j2hjs5ffg5nf
https://mixdrop.co/f/enl3j88dbqxng6z
https://videobin.co/7p7yv4ooxdep
https://mirr.re/d/3QCO
https://mirrorace.org/m/1Gmbl
https://bayfiles.com/dfCbG7x9pf
https://uploadfiles.pw/cd710ae0cb91bb8b
https://vshare.eu/f79st7jy8bov.htm
https://gofile.io/?c=AIg4Z6
https://doodstream.com/d/so4bcffsrib9
https://pandafiles.com/wu5keqrzfcbb/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__HDRip_-_1080p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___Hin_.mkv
https://www.yourupload.com/watch/C5g6P4gCSaRO
https://uplovd.com/jaD6Gax5p9

Tej I Love You (2020) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1) + Hindi] - 1.4GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Os-jjW6KILL
https://new.gdtot.com/file/1745313976
https://1fichier.com/?lmmub5mwrvli4sw6sao0
https://filerio.in/qgspey0px1bl
https://userscloud.com/0lxo5vz34298
https://uptobox.com/owh3kdsgxr7m
https://multiup.org/download/e823771c18d8f450576d65140478f323/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%20_%20tel%20_%20Hin%5D%20-%201.4GB.mkv
https://dl.indishare.cc/q5ncp6zpkhg5
https://vup.to/v/e1rvg1ougdmt
https://mixdrop.co/f/7rkx8oj4ud4qklz
https://videobin.co/pscjsil94yfz
https://mirr.re/d/3QCH
https://mirrorace.org/m/32h5n
https://bayfiles.com/P0u4Gbxap1
https://uploadfiles.pw/6695eb17ea3a6c77
https://vshare.eu/s9lbwpundnlj.htm
https://gofile.io/?c=2u1VJI
https://doodstream.com/d/4yj359o7p3ur
https://pandafiles.com/k6xaggb8hovx/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__HDRip_-_720p_-__Tam___40_Org_Aud___tel___Hin__-_1.4GB.mkv
https://www.yourupload.com/watch/rDWJ1Ihx2lo1
https://uplovd.com/x5ybGax8pc

Tej I Love You (2020) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu + Hindi] - 700MB - ESub :
https://sharer.pw/file/EB4Ic_aj1b8
https://new.gdtot.com/file/754088762
https://1fichier.com/?hvo2ds4xo4ftgym7mhun
https://filerio.in/usgg25jz2sa9
https://userscloud.com/sc5uajlagl43
https://uptobox.com/8sfchwlp1ts4
https://multiup.org/download/a8aa9a4f1e83542fe3bd65967858b395/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20_%20Hin%5D.mkv
https://dl.indishare.cc/asgkbllpz3yb
https://vup.to/v/yxmh5v7ruw2g
https://mixdrop.co/f/vnkx3w4qfv3g6o
https://videobin.co/fd5w6onfks56
https://mirr.re/d/3QCK
https://mirrorace.org/m/32h5x
https://bayfiles.com/D80cGcxcp3
https://uploadfiles.pw/a5b6d23caf41ea00
https://vshare.eu/h162s63j096m.htm
https://gofile.io/?c=Z05AV8
https://doodstream.com/d/m9o7b5iell07
https://pandafiles.com/8x4plzds0ou9/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__HDRip_-_720p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___Hin_.mkv
https://www.yourupload.com/watch/gE201LgpmBh7
https://uplovd.com/1721Gfx0p1

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/54CfM2D9kYX
https://new.gdtot.com/file/776164324
https://1fichier.com/?1cbz1basfdd0m3uzkvqn
https://filerio.in/re1ynv10n9bf
https://userscloud.com/hj2v3pn2zdj7
https://uptobox.com/e9uwv0lb0i3j
https://multiup.org/download/e743256ab5e9dcde9e1f4df8c04db889/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20Tamil%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud.mkv
https://dl.indishare.cc/8ioas42um8fr
https://vup.to/v/rs2q3ksanoyc
https://mixdrop.co/f/ql1kr8ngaojgqv
https://videobin.co/ruk7ml34cuxl
https://mirrorace.org/m/32h6e
https://bayfiles.com/l0G6Gex5p6
https://uploadfiles.pw/a53791010df0b5a4
https://vshare.eu/z8lmus5c79js.htm
https://gofile.io/?c=ZJ6bR7
https://doodstream.com/d/otzwnllfdwoq
https://pandafiles.com/ffzu7735xszw/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__Tamil_HDRip_-_700MB_-_x264_-_Original_Aud.mkv
https://www.yourupload.com/watch/lvV2cbq4L2H4
https://uplovd.com/LbGfG3xapd

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/NquPWPklSdI
https://new.gdtot.com/file/439806386
https://1fichier.com/?h5ubd7vxpohx9xvme5ko
https://filerio.in/anqlux7zoid7
https://userscloud.com/cimumxqfvaqk
https://uptobox.com/cfayhypa3cqx
https://multiup.org/download/afe5455d31f0bf0f4088f4a604b11b0b/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20Tamil%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud.mkv
https://dl.indishare.cc/5h9gezb5fcck
https://vup.to/v/4v78vxkyw38v
https://mixdrop.co/f/j9dog8gdh7xr70
https://videobin.co/owvm8b8wlmkh
https://mirr.re/d/3QCR
https://mirrorace.org/m/1Gmbt
https://bayfiles.com/l4E1Gax3p1
https://uploadfiles.pw/686a8ca385d9f14b
https://vshare.eu/lqsp5i4gi9ir.htm
https://gofile.io/?c=LSIPXZ
https://doodstream.com/d/hcv9n30ktats
https://pandafiles.com/9ctm0sy5cw6r/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__Tamil_HDRip_-_400MB_-_x264_-_Original_Aud.mkv
https://uplovd.com/JfEdG9x0p1

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/TKm_hNv9iy1
https://new.gdtot.com/file/255014868
https://1fichier.com/?0inwuuds9hapb5wfi4ye
https://filerio.in/05aazvlko7yq
https://userscloud.com/mce6i6dxjva2
https://uptobox.com/q205ko2uqwkp
https://multiup.org/download/31ccd8ccc699f514d92b651be867063e/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20Tamil%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud.mkv
https://dl.indishare.cc/a0kng03by2qa
https://vup.to/v/jucbfsj631lh
https://mixdrop.co/f/zp130xqktx0989
https://videobin.co/wcjsmn822q27
https://mirr.re/d/3QCQ
https://mirrorace.org/m/1Gmbq
https://bayfiles.com/zbDaG4x8pc
https://uploadfiles.pw/d49cc6c12b1f8986
https://vshare.eu/ysa7h44pabv1.htm
https://gofile.io/?c=0wNF2o
https://doodstream.com/d/tcxshpwp3jgh
https://pandafiles.com/i7ph23ita9jo/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__Tamil_HDRip_-_200MB_-_x264_-_Original_Aud.mkv
https://www.yourupload.com/watch/rFDB0ot12yNK
https://uplovd.com/94D3G0x5p0

Tej I Love You (2020) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/vDi_J86mjmZ
https://new.gdtot.com/file/738840627
https://1fichier.com/?xbyezq7kqr8yku48tb9e
https://filerio.in/vknn493n6zew
https://userscloud.com/8io71sul8swe
https://uptobox.com/48clqawo5huu
https://multiup.org/download/523db99d2b5f1ad8257a6ae4f2e6d0a2/www.1TamilMV.live%20-%20Tej%20I%20Love%20You%20%282020%29%20Tamil%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20Original%20Aud.avi
https://dl.indishare.cc/5gusgvsg3aoz
https://vup.to/v/k16tlc5kgawc
https://mixdrop.co/f/pkj7qp8oajl9kq
https://videobin.co/woirrkbrx8dx
https://mirrorace.org/m/32h6l
https://bayfiles.com/9fH4G1x0pc
https://uploadfiles.pw/407c4f6fd7aaa565
https://vshare.eu/il786v06fgf1.htm
https://gofile.io/?c=v1gXp5
https://doodstream.com/d/7zy07r5c3o6d
https://pandafiles.com/7fyvk9ak9tyo/www.1TamilMV.live_-_Tej_I_Love_You___40_2020__41__Tamil_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_Original_Aud.avi
https://www.yourupload.com/watch/8iOhDd5A0Ub7
https://uplovd.com/rbI1G6xdp5

 

10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Admin plz  collect agala paruga.x video {2018} Tamil HD rip upload panuga admin plz9_9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now